Cennik usług

Aktualne stawki uslug

Identyfikacja podatkowa

przygotowanie wniosku do CEIDG 50 – 100 zł
zgłoszenie VAT-R / aktualizacja danych 50 zł
rejestracja w urzędzie skarbowym spółek oraz rolników ryczałtowych 100 zł
przygotowywanie wniosków do KRS od 100 zł
sporządzanie umów spółek osobowych oraz kapitałowych 200 – 1000 zł
zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i PIS 50 zł

Klienci nie posiadający stałych umów z biurem

Sporządzenie deklaracji: 
PCC-3 50 – 100 zł
SD-Z1, SD-Z2, SD-3 100 – 200 zł
PIT-4R 50 – 100 zł
VZM- wniosek o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Od 200 zł
JPK VAT-7 50 –  100 zł
Zeznania roczne przedsiębiorstw oraz osób fizycznych:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37 100 – 200 zł
PIT-39, PIT-16A 50 – 150 zł
PIT-28, PIT-38 50 – 100 zł
Konsultacja podatkowa Od 100 zł

Pomoc w postępowaniu podatkowym

Zastępstwo z udzieleniem pełnomocnictwa przed urzędem skarbowym w sprawach:

wniesienie wyjaśnień do protokołu kontroli 500 –1000 zł
opracowanie odwołania Od 1000 zł
opracowanie skargi do WSA i kasacji do NSA Od 1500 zł
czynny udział w postępowaniu podatkowym cena negocjowalna
analiza ekonomiczna Od 300 zł

Prowadzenie rachunkowości

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Od 250 zł
ewidencji przychodów Od 150 zł
księgi rachunkowej 1000 zł
opinia prawna w zakresie doradztwa podatkowego Od 500 zł

Pomoc podatkowa w firmie

wizyty w firmie klienta obejmujące doraźną kontrolę oraz porady podatkowe Od 100 zł /h
kontrola dokumentów Od 100 zł /h

Likwidacja działalności gospodarczej

porady w zakresie form i skutków likwidacji, kompleksowe przeprowadzenie likwidacji Od 500 zł /h

Sprawozdania do Urzędu Statystycznego

sporządzanie sprawozdań Od 100 zł

Inne czynności

sporządzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska do UM cena negocjowana
doradztwo w zakresie rejestracji spółek osobowych i kapitałowych Od 100 zł
przygotowywanie wniosków o dotacje cena negocjowana
przygotowanie biznesplanu cena negocjowana
wnioski o udzielenie kredytu/pożyczki Od 100 zł

Czynności w zakresie ubezpieczeń społecznych

zgłoszenie osoby współpracującej 30 zł
miesięczne rozliczanie zatrudnienia na umowę zlecenia 35 zł
miesięczne rozliczanie pracownika 45 zł
miesięczne rozliczanie składek pracodawcy 35 zł
przygotowywanie wniosków do urzędu pracy cena negocjowana
składanie miesięcznych wniosków o refundację w UP 20 zł / osoba
składanie wniosków do PEFRON (pracownik oraz pracodawca) 20 – 30 zł
składanie wniosku o zaświadczenie do ZUS  15 zł / osoba
składanie wniosków o refundację (uczniowie) 15 zł / osoba