Cennik usług

Aktualne stawki uslug

1. Uruchomienie działalności gospodarczej

 zaświadczenie o wpisie w CEIDG 30 zł
 numer statystyczny REGON 30 zł
 rejestracja w urzędzie skarbowym, wniosek o NIP, VAT-R 60 zł
 sporządzenie umowy spółki osobowej 100-500 zł
zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i PIS 20 zł

2. Klienci nie posiadający stałych umów o prowadzenie urządzeń księgowych

wypełnienie deklaracji:

PCC-3 30 zł – 50 zł
SD-Z1, SD-Z2, SD-3 50 zł – 150 zł
PIT-4R 30 zł – 50 zł
VAT-7 20 zł – 50 zł

zeznania roczne:

PIT-36, PIT-36L 50 zł – 150 zł
PIT-37 30 zł – 100 zł
PIT-27 30 zł – 60 zł
PIT-28 30 zł – 60 zł

konsultacja – porada podatkowa ustna od 50 zł

3. Pomoc w postępowaniu podatkowym

Zastępstwo z udzieleniem pełnomocnictwa przed urzędem skarbowym w sprawach:

wniesienie wyjaśnień do protokołu kontroli 300 zł – 1000 zł
opracowanie odwołania od decyzji od 500 zł
opracowanie skargi do WSA i kasacji do NSA od 800 zł
czynny udział w postępowaniu podatkowym kwota negocjowana *
analiza ekonomiczna od 100 zł

4. Umowy o prowadzenie urządzeń księgowych

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 150 zł
ewidencji przychodów od 100 zł
księgi rachunkowej od 800 zł
opinia prawna w zakresie doradztwa podatkowego od 300 zł

5. Pomoc podatkowa w firmie

pomoc podatkowa: wizyty w firmie klienta, wyrywkowa kontrola i porady w umówionym zakresie od 70 zł
kontrola dokumentów od 70 zł

6. Likwidacja działalności gospodarczej

porada w zakresie formy i skutków likwidacji, sporządzenie deklaracji, zawiadomień od 300 zł

7. Sprawozdania dla Urzędu Statystycznego

sporządzenie sprawozdania od 50 zł

8. Inne czynności

zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego 15 zł
zaświadczenie o dochodzie 15 zł
zaświadczenie o obrocie 15 zł
sporządzenie lub zmiana w zaświadczeniu o wpisie  w CEIDG od 30 zł
rejestracja umów 15 zł

9. Czynności w zakresie ubezpieczeń społecznych

zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS 20 zł
zgłoszenie osoby współpracującej 15 zł
zgłoszenie zatrudnienia na umowę zlecenia 20 zł
legitymacje ubezpieczeniowe pracownika 15 zł
legitymacja rodzinna 15 zł
potwierdzenie zatrudnienia i zwolnienia w dowodzie 15 zł
zasiłek wychowawczy 25 zł
zasiłek rodzinny 20 zł
zgłoszenie działalności w ZUS (NKP właściciela) 30 zł
zgłoszenie pracowników (NKP pracownicze) 30 zł
legitymacje ubezpieczeniowe – właściciel 15 zł

10. Czynności w zakresie spraw pracowniczych

prowadzenie dokumentacji pracowniczej 36 zł / osoba
rozliczanie umów zlecenia 25zł / zlec.
rozliczenie pracownika młodocianego 25 zł / ucz.
wniosek o refundację – młodociani 10 zł / ucz.
wniosek do PUP- prace interwencyjne i staże 50,00 zł
wniosek do PUP – utworzenie stanowiska pracy 100,00 zł
wniosek do PUP o zwrot wynagrodzeń i składek 10 zł / osoba
sporządzenie dokumentu A1 do ZUS 10 zł / osoba
wnioski do PFRON refundacje składek ZUS i wynagrodzeń 20 zł / osoba
sprawozdania do UM z zakresu ochrony środowiska indywidualnie