O Firmie

Nasze biuro to ponad 20 lat doświadczenia
Jarosław Wodowski

Biuro Doradztwa Ekonomicznego „WOJAR”

Biuro Doradztwa Ekonomicznego „WOJAR” rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 1992 roku. Była to działalność określana w ówczesnych przepisach, mianem „ubocznego zajęcia zarobkowego”, gdyż prowadzona była na mniejszą skalę i nie wymagała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Firmę prowadził sam właściciel, z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. W tamtym czasie głównym zakresem działalności było prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń z urzędami skarbowymi. Po krótkim czasie, już w roku 1993, w realizację zadań biura włączyła się żona właściciela, z wykształcenia humanistka, również absolwentka UMK w Toruniu. W tym czasie Biuro „WOJAR” mieściło się w jednym z pomieszczeń mieszkania w Iławie przy ul.Ostródzkiej 46a.

W wyniku rozszerzenia zakresu usług oraz wzrostu liczby klientów, powstała potrzeba zmiany lokalizacji firmy. Od 1 sierpnia 1995 roku siedziba biura przeniesiona została do lokali o łącznej powierzchni 100 m2 w Iławie przy ul.Kościuszki 31. Wtedy również rozszerzona została, w znacznym stopniu, oferta usług. Obok szeroko rozumianego doradztwa podatkowego, obejmującego prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych i rachunkowych, udzielania porad z zakresu prawa podatkowego, stworzono profesjonalny dział doradztwa personalnego. Dział ten obok spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS, zaczął udzielać również porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przełom w rozwoju firmy nastąpił w dniu 1 czerwca 1999 roku. W dniu tym biuro przeniosło swoją siedzibę do własnych lokali w budynku przy ul.Dąbrowskiego 18H w Iławie. Od tej daty biuro wyraźnie podkreśliło swoją strukturę organizacyjną. Na jednej kondygnacji o powierzchni 140 m2 zorganizowany został dział rachunkowości podatkowej i doradztwa podatkowego, na drugiej, o powierzchni 60 m2, zorganizowano dział spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS.

Obecnie w świadczenie usług Biura Doradztwa Ekonomicznego „WOJAR” zaangażowane są 24 osoby, które obsługują 250 małych i średnich przedsiębiorstw.