Zakres usług

Poznaj szczegóły naszej oferty
Biuro rachunkowe Iława

Usługi doradztwa podatkowego

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • występowanie w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzenie i organizowanie księgowości,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 • sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie list płac i dokonywanie wyliczeń różnych form wynagrodzenia,
 • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz drukowanie dokumentów płatniczych,
 • naliczanie i wysyłanie w formie elektronicznej wpłat na PFRON,
 • doradztwo w zakresie wymienionych wcześniej czynności.

Doradztwo ekonomiczne

 • sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • opracowywanie planów przedsięwzięcia (biznesplan).

Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy

Jeżeli pracowałeś legalnie za granicą, możemy pomóc Ci uzyskać zwrot podatku lub pozyskać zasiłek rodzinny. Wystarczy, że zgłosisz się do nas i wypełnisz nasz komplet dokumentów. My wyślemy Twój wniosek do urzędu i przekażemy pieniądze na Twoje konto.

Zapraszamy!